Vad är VPS?

Vad är VPS?

VPS är en förkortning av det engelska uttrycket Virtual Private Server. På svenska skulle man kunna kalla detta för en virtuell server som är privat, det vill säga att man inte delar den med andra användare. Traditionellt sett så består en server av en fysisk konstruktion där man har faktiskt hårdvara som används för att lagra information. Med en virtuell lösning så är man inte bunden till en specifik hårdvarulösning eftersom det hela fungerar virtuellt. Det här gör att man med enkelhet kan flytta ett operativsystem från en server till en annan. För kunden så ligger den stora fördelen i detta att man kan få ner kostnader för sin hosting och att man slipper ha ett eget serverrum i företagets lokaler.

Skillnaden mellan VPS och shared hosting

När man använder sig av VPS för en hemsida så kommer man förstås fortfarande att dela fysisk plats med andra sajter såsom är fallet med vanlig shared hosting där man lägger många sajter på samma server. Skillnaden ligger i fördelning av resurser. Med VPS-tekniken så kommer man att ha sina egna resurser och inte dela dessa med andra hemsidor. Resultatet är att man slipper strul med sin sajt på grund av att andra hemsidor på samma server har problem. Den som har drivit en hemsida med shared hosting har säkert fått förklaringen på problem med den egna hemsidan att andra sajter som ligger på samma server har kraschat. Det här slipper man alltså med en Virtual Private Server.

Skillnaden mellan VPS och dedicated server hosting

Med en dedicated server så får man hårdvara som man inte delar med någon annan, man har alltså en fullkomligt privat serverlösning som ingen annan kan komma åt. Det betyder att eventuell nedtid kan planeras så att man hinner lägga upp ett meddelande på sin sajt då det blir dags att uppdatera applikationer och förbättra sin serverlösning. Det här låter ju helt klart som den bästa lösningen, men man ska vara medveten om att VPS-tekniken är snäppet vassare då det handlar om att flytta på operationer vilket gör att den som jobbar med dedicated server ändå kan komma att använda sig till viss del av VPS för bästa möjliga lösning.

Använd serverrummet till något bättre…

Nu är det inte så att man måste använda en server enbart för hemsidor. Idag så behöver företag smidiga lösningar för lagring av data och för interaktiv kommunikation. Det är ju inte ovanligt att man inom ett företag har flera kontor, vissa kanske till och med utomlands, och då är det otroligt viktigt att alla kan nå scheman och planering och snabbt se uppdateringar och hur projekt utvecklar sig. Detta kan man uppnå med VPS-tekniken och man behöver inte ha en egen server och ett rum med maskiner som hela tiden jobbar på som backup center. Det spar plats på företaget och den som har jobbet som IT-ansvarig slipper springa och fixa backup kopior var och varannan timme då folk själva kan ordna med detta direkt via VPS-lösningen.

Serverplats som kan anpassas

En av de stora fördelarna med VPS-lösningen är att den kan anpassas precist efter de behov som man har. Det här innebär att man kan börja med en mindre lösning till ett mindre pris för att sedan utveckla sin serverlösning i enlighet med nya behov. Vänder man sig bara till ett bra företag som erbjuder VPS så ska man med enkelhet kunna uppgradera och flytta till större eller mindre då det behövs utan att detta ska medföra onödiga kostnader eller stopp i drift.