FAQ

FAQ – VPS

Alltfler företag drar nytta av virtuella serverlösningar som innebär att man inte måste använda sig av egna fysiska servrar men att man ändå alltid har tillgång till data och allt som läggs upp på hemsidor. Med VPS så får man flexibla lösningar men det finns förstås en massa uttryck inom detta område som kan tyckas vara på ett annat språk. Uttrycken är för det mesta på ett annat språk nämligen engelska, och här får du svar på vad några av dessa betyder.

Vad står VPS för?

Virtual Private Server, en virtuell lösning där man delar server med andra men inte resurser så att man ändå får en mycket smidig och effektiv lösning. Med custom VPS så kan man bestämma saker som hur stor plats man vill ha och med vilken mjukvara som man vill jobba.

Vad är shared hosting?

När flera användare delar på både serverplats och resurser.

Vad är dedicated hosting?

När man är helt ensam om en fysisk server.

Vad är Apache?

Det här är ett mycket populärt webserverprogram som är gratis att använda sig av och som fungerar alldeles utmärkt.

Hur fungerar en backup?

Många VPS-lösningar ger kunden möjlighet till backup av det material som laddas upp till den virtuella servern. Det här betyder att man har en säkerhetskopia av allt i det tillfälle att servern skulle krascha. Kopian ligger på annan plats så att man aldrig riskerar att förlora någon information.

Vad är molntjänster?

När hårdvara och mjukvara ges som en tjänst över nätet så kallar man detta för en molntjänst eller cloud hosting.

Vad är C-panelen?

Det här är en kontrollpanel som man når via nätet. Via C-panelen så kan du själv hantera och kontrollera din webbsida. Du kan ta hand om filer, email, backup, FTP, och statistik av besöken till din sajt.

Vad är DNS?

DNS står för Domain Name System. Det här är ett system som skapar en karta mellan domännamn och IP adresser som används för routing.

Vad är FTP?

FTP står för File Transfer Protocol och det här är något som man kan använda sig av för att skicka filer över nätet. FTP använder sig av nätets TCP/IP protokoll för att kunna skicka information. Man använder sig normalt av den här typen av system då man vill ladda upp eller ner filer från Internet som till exempel då man laddar upp ny information till en hemsida.

Vad är RAM?

RAM står för Random Access Memory och detta är det minne som din VPS server har. Om minnet är lågt så kommer hemsidor som ligger på VPS-servern att laddas långsamt.

Vad är Windows VPS?

Det här är en VPS-server som använder sig av Microsoft Windows OS.

Vad är Linux VPS?

Detta är en VPS-server som använder sig av Linux OS som till exempel CentOS.

Vad är POP?

Post Office Protocol eller POP är ett protokoll som användas av email klienter som finns lokalt. Det här är protokoll som är till för att ladda ner mail från en server via en TCP/IP förbindelse.

Vad är SSH?

Secure Shell är ett nätverksprotokoll som ser till att data kan skickas via en säker kanal mellan två olika datorer. Med hjälp av kryptering så ser man till att informationen förblir hemlig för obehöriga.

Vad är upptid eller drifttid?

Detta är den tid som servern fungerar. Då den kraschar eller tillfälligt kopplas bort från nätet för underhåll så ger det ett stopp i drifttid eller upptid eftersom hemsidor då inte syns online.